Έχεις λόγο και ρόλο στην διαμόρφωση της γειτονιάς σου του δήμου μας.

Κατάθεσε τις προτάσεις σου για την επόμενη μέρα.