Γίνε Υποστηρικτής

Είσαι Υποστηρικτής κάθε φορά που ο καλός σου λόγος επιβραβεύει τις προσπάθειές μας.

Παρόλα αυτά η διαδικτυακή έκφραση της υποστήριξης σου, θα μας δώσει την δυνατότητα για άμεση ενημέρωση σου σε διαδικασίες διαβούλευσης και εν γένει ενημέρωσης για τα δημοτικά δρώμενα, ενόψει των εκλογών του Μαΐου.

Ο δήμος, η πόλη, τα χωριά μας απαιτούν μια ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία την οποία μαζί εγκαινιάσαμε και διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια.