Μιχαηλίδης Σιδέρης

Το 2010 ξεκίνησα με την προτροπή και την εμπιστοσύνη σας, το δύσκολο αλλά συνάμα ωραίο ταξίδι της ανάμιξής μου με τα κοινά.

Η προσπάθεια μου αυτή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ξεπερνά κομματικές, ιδεολογικές και πολιτικές αγκυλώσεις ή προσωπικές φιλοδοξίες και έχει ως μοναδικό σκοπό την ανάδειξη και προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών.

Δεν υποσχέθηκα ποτέ τα πάντα στους πάντες, εργάσθηκα και εργάζομαι για την ανάδειξη και λύση των προβλημάτων των συμπολιτών μου και της τοπικής κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια